Портфоліо ОПП Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 2022 р

  1. Освітньо-професійні програми

ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023 р., зі змінами)

ОПП  “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р., зі змінами)

ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020 р.)

ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.)

2. Пропозиції стейкхолдерів

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (листопад-грудень 2022 р.)

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (квітень 2021 р.) 

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.)

Пропозиції стейкхолдерів до проєкту ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020 р.)

3. Проєкти освітньо-професійних програм

Проєкт ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

4. Обговорення проєктів ОПП зі стейкхолдерами

СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Перейти⇒

МОНІТОРИНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З ПРАЦЕДАВЦЯМИ

Перейти⇒

ПРО МАЙБУТНЄ ВИПУСКНИКІВ ТУРБУЄМОСЬ СЬОГОДНІ

Перейти→

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У СПІВПРАЦІ

Перейти⇒

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП “ПОЧАТКОВА ОСВІТА”

Перейти⇒

Google форма для обговорення проєкту ОПП

Взаємозбагачення – шлях до удосконалення

Гарант в дії

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Взаємозбагачення – шлях до удосконалення

Освітнє партнерство у дії!

Науково-практичний семінар «Професійний розвиток учителів початкових класів в умовах цифровізації освіти»

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ЗУСТРІЧ ІЗ КЕРІВНИЦТВОМ СЕКТОРА ОСВІТИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Перейти →

ЗУСТРІЧ ІЗ НАШИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Перейти →

Науково-практичний семінар “Науково-практичний діалог учителів початкових класів і викладачів закладу вищої освіти в умовах Нової української школи”

Перейти →

Науково-практичний семінар “Компетентний учитель початкових класів ‒ запорука якісної освіти”

Перейти →

Круглий стіл “Стратегії розвитку початкової освіти”

Перейти →

Круглий стіл “Науково-практичний діалог учителів початкових класів Шатавського НВК і викладачів ЗВО в умовах модернізації освіти”

Перейти →

Науково-методичний семінар “Науково-практичний діалог учителів початкових класів Маківського НВК і викладачів ЗВО в умовах модернізації освіти”

Перейти →

Конструктивний діалог

Перейти →

Професійний стандарт учителя початкових класів – орієнтир самоосвітньої діяльності

Перейти →

На порядку денному: обговорення проєктів ОПП

Перейти →

Обговорення проєктів ОПП на базі комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Перейти →

Методичний семінар «Успішна комунікація вчителів початкових класів ЗЗСО і науково-педагогічних працівників ЗВО як запорука підготовки компетентного вчителя Нової української школи»

Перейти →

Методичний семінар «Компетентний педагог – запорука підвищення якості освіти Нової української школи: співпраця закладів освіти»

Перейти →

5. Рецензії на ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

6. Звіт про результати моніторингу ОПП “Початкова освіта” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2021 р.)