Неформальна/інформальна освіта здобувачів та науково-педагогічних працівників

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної / інформальної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Витяг із протоколу засідання кафедри про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної / інформальної освіти в К-ПНУ

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у заходах неформальної освіти
Гудима Наталія Василівна Бахмат Наталія Валеріївна
Мєлєкєсцева Наталія Василівна Олинець Тетяна Василівна
Ковальчук Ольга Вікторівна Московчук Людмила Миколаївна
Мартіна Олеся Володимирівна Третяк Наталія Володимирівна
Довгань Олена Сергіївна Ковальчук Анатолій Федорович
Дорож Ірина Анатоліївна


Неформальна освіта здобувачів вищої освіти межах вивчення «Основи медіаосвіти в початковій школі»
Неформальна освіта під час виробничої педагогічної практики на посаді вчителя англійської мови в початковій школі (2024)
Tamdiu discendum est, quamdiu vivis / Вчитись треба все життя
Неформальна освіта студентів під час практики (2023)
Результати участі здобувачів вищої освіти у заходах неформальної / інформальної освіти