Портфоліо ОПП Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти – 2023 рік

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта”  другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітні компоненти 2023-2024 н.р.

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Анкета для обговорення проєкту ОПП “Початкова освіта”

Анкета “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти” для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії” денної форми

“Анкета студента про організацію освітнього процесу в К-ПНУ” для здобувачів вищої освіти I-IV курсів ступеня вищої освіти “бакалавр” та I-II курсів ступеня вищої освіти “магістр”

Результати опитування здобувачів вищої освіти через анкету “Освітня програма спеціальності очима здобувачів вищої освіти” (жовтень-листопад 2023 р.)

Результати опитування “Виявлення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок присудження та критерії оцінювання освітнього компоненту освітньої програми спеціальності”

Обговорення проєктів ОПП 

Таблиця пропозицій стейкголдерів щодо моніторингу ОПП

Аналітичний звіт про моніторинг ОПП Початкова освіта другого (магістрського) рівня вищої освіти 2023