Програми практик

Програми практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Виробнича педагогічна практика на посаді вчителя англійської мови початкової школи (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
Навчальна педагогічна практика в початковій школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
Навчальна педагогічна практика в початковій школі (Частина 2) (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
Навчальна пропедевтична практика в початковій школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
Виробнича педагогічна практика в початковій школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
І семестр 2023-2024 н.р.
Виробнича практика в початковій школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 
Виробнича педагогічна практика в початковіфй школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта, спеціальності 013 Початкова освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) 
Виробнича педагогічна практика в початковій школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта, спеціальності 012 Дошкільна освіта з другою спеціальністю 013 Початкова освіта)
Навчальна педагогічна практика в початковій школі (підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
Програми практик другого (магістерського) рівня вищої освіти
І семестр 2023-2024 н.р.
Виробнича організаційно-методична практика в початковій школі (підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
Виробнича переддипломна практика (підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка)
ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Виробнича організаційно-методична практика в початковій школі
Наскрізна програма практики