Освітні компоненти кафедри

Робочі навчальні програми ОПП Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методик початкової освіти у 2022-2023 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
Вступ до спеціальності
Теоретичні основи початкового курсу української мови
Теоретичні основи початкового курсу математики
Теоретичні основи початкового курсу природознавства
Теоретичні основ початкового курсу англійської мови

Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі
Методика навчання української мови та літературного читання в початковій школі
Методика навчання математики в початковій школі
Методика навчання математичної освітньої галузі в початковій школі
Методика навчання природознавства в початковій школі
Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
Методика навчання мистецтв у початковій школі: методика навчання образотворчого мистецтва в початковій школі
Методика навчання мистецтв у початковій школі: методика навчання музичного мистецтва в початковій школі
Теорія та методика навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі

Методика навчання технологій у початковій школі
Методика навчання іноземної мови в початковій школі
Методика навчання здоров’я і фізичної культури в початковій школі
Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі
Психолого-педагогічні основи освітньої діяльності молодших школярів
Психологія індивідуального розвитку дітей молодшого шкільного віку
Теорія та методика виховання молодших школярів
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти
Практичний курс англійської мови

Основи лінгвокраїнознавства Великої Британії в початковій школі
Початковий курс математичної логіки
Основи риторики в початковій школі
Краєзнавча робота в початковій школі
Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі

Теорія і методика позашкільної освіти
Основи культури і техніки мовлення молодших школярів
Дитяча література та виразне читання в початковій школі
Художня праця та основи дизайну в початковій школі
Практика: виробнича педагогічна практика в закладах початкової освіти

Практика: навчальна педагогічна практика в початковій школі
Практика: навчальна пропедевтична практика в початковій школі

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Методика наукових досліджень
Актуальні питання початкової освіти
Фахові компетентності вчителя Нової української школи
Фахові компетентності вчителя початкових класів в умовах цифрового
освітнього середовища

Організаційно-методична робота в галузі початкової освіти
Інноваційні технології вивчення мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі
Інноваційні технології вивчення математичної освітньої галузі в початковій школі
Технології вивчення фізичної освітньої галузі в початковій школі
Інноваційні технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
Технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі

Технології вивчення мистецької освітньої галузі в початковій школі
Актуальні питання інклюзивного навчання та педагогічного супроводу
молодших школярів
Комунікативні стратегії в професійній діяльності вчителя початкових класів
Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу Нової української
школи
Практика: виробнича організаційно-методична практика в початковій
школі