Нормативні документи

Кодекс академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в К-ПНУ

Методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти К-ПНУ на академічний плагіат

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проєктів) у К-ПНУ

Процедура перевірки курсових робіт (проєктів) у К-ПНУ

Рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в К-ПНУ

План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2020-2021 н. р.

План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2021-2022 н. р.

Нормативна база