Платні послуги

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання платних освітніх послуг та інших послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Перелік платних послуг

             Комерціалізація наукової та науково-технічної діяльності

       Науково-практичний семінар “Цифрова компетентність учителя початкових класів Нової української школи”

Кафедрою теорії та методик початкової освіти проведено з 11 по 26 березня 2023 року науково-практичний семінар “Цифрова компетентність учителя початкових класів Нової української школи”.
Під час науково-практичного семінару вчителі початкових класів оволоділи змістом програми та поглибили професійну компетентність у галузі цифровізації освіти з тем:
1. Актуальні питання початкової освіти в умовах цифрового освітнього середовища.
2. Цифрові технології та проблеми розвитку сучасного закладу загальної середньої освіти.
3. Електронні (цифрові) освітні ресурси у діяльності вчителя початкових класів.
4. Професійна комунікація вчителя початкових класів в умовах цифровізації освіти.
5. Онлайн-інструменти для організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу.
6. Використання та створення електронних (дистанційних) курсів навчальних предметів та інтегрованих курсів, що викладає вчитель початкових класів.
40 вчителів початкових класів з різних областей України підвищили цифрову компетентність для подальшої роботи в сучасних умовах організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти, зокрема її цифровізації та європейського вектору розвитку та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації тривалістю 30 годин (1 кредит).
Питання комерціалізації наукової та науково-технічної діяльності обговорено на засіданні кафедри теорії та методик початкової освіти 23.06.2023 року (протокол №8).

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

ФОРМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ учасників науково-практичного семінару “Цифрова компетентність учителя початкових класів Нової української школи”.