Вибіркові освітні компоненти

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в К-ПНУ

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальних рік

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальних рік

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальних рік (1 курс)

Силабуси вибіркових освітніх компонент на 2024-2025 н.р.
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Каліграфія
Інтегроване навчання предметів у початковій школі
Арттерапія в початковій школі
Комунікативна граматика англійської мови
Актуальні питання організації Нової української школи
Основи медіаосвіти в початковій школі
Діяльнісний підхід у початковій школі
Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі
Методика роботи асистента вчителя в інклюзивному класі
Комунікативний практикум з англійської мови
Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі
Технології LEGO
Основи підприємливості та фінансової грамотності молодших школярів
Методика роботи гувернера
Методика роботи вихователя групи подовженого дня
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Технології дистанційного навчання в початковій школі
Моделювання та аналіз педагогічної діяльності вчителя початкових класів
Рефлексивно-оцінювальна діяльність учителя початкових класів
 
                Силабуси навчальних дисциплін вільного вибору        на 2023-2024 н.р.
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основи медіаосвіти в початковій школі
Англійська дитяча література в початковій школі
Актуальні питання організації НУШ 
Основи підприємливості та фінансової грамотнсті молодших школярів
Навчання через гру (технології LEGO)
Інтегроване навчання предметів у початковій школі
Комунікативна граматика
Арттерапія в початковій школі
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Моделювання та аналіз педагогічної діяльності вчителя ПК 
Рефлексивно-оцінювальна діяльність учителя початкових класів  
Інфо-медійна грамотність в початковій школі
Проєктування інноваційно-адаптивного освітнього середовища
Лідерський потенціал, академічна свобода та емоційний інтелект
учителя початкових класів
Технології особистісно-професійного саморозвитку вчителя початкових класів
 
                Силабуси навчальних дисциплін вільного вибору                       на 2022-2023 н.р.
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі 
Партнерська взаємодія у новій українській школі 
Початковий курс фонетики англійської мови
Основи підприємливості та фінансової грамотності молодших школярів 
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Інфо-медійна грамотність у початковій школі (2 курс, 3 семестр)
Проєктування інноваційного й адаптивного освітнього середовища (1 курс, 2 семестр)
Технології особистісно-професійного саморозвитку вчителя початкових класів (1 курс, 2 семестр)
Інноваційні технології вивчення мистецької освітньої галузі в початковій школі (1 курс, 2 семестр)
Інноваційні технології вивчення технологічної освытньої галузі в початковій школі (1 курс, 2 семестр)

Перейти →