Конференції та семінари

Тематика наукових семінарів викладачів кафедри
Тематика наукових семінарів 2019-2020 н. р.

Тематика наукових семінарів 2020-2021 н. р.

Тематика наукових семінарів 2021-2022 н. р.

Тематика наукових семінарів 2022-2023 н. р.

Тематика наукових семінарів 2023-2024 н .р.

Щорічно кафедра організовує такі науково-практичні конференції:

ПІДСУМКИ НДР 2023

Перейти⇒

VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання»

Перейти⇒

Інноваційні трансформації в сучасній початковій освіті

Перейти ⇒

Підсумки НДР у 2022 році

Перейти⇒

ПРОГРАМА VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ТА ІНОЗЕМНІ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ»

Перейти⇒

Інформаційний лист

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Всеукраїнська науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ”

Програма 2018Програма 2019 / Програма 2020 / Програма 2022 / Програма 2023

Всеукраїнська науково-практична конференція “УКРАЇНСЬКА ТА ІНОЗЕМНІ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ Й ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ”

Програма 2018 / Програма 2019 / Програма 2020 / Програма 2021 / Програма 2023 

Збірник наукових праць “Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи”

Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика” 

Збірник наукових праць

Перейти →

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у конференціях, семінарах, воркшопах, круглих столах та ін. (2020-2021 н. р.)

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у конференціях, семінарах, воркшопах, круглих столах та ін. (2019-2020 н. р.)

Міжнародна наукова участь

Міжнародна участь

Конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи»

Онлайновий семінар-практикум «Інноваційні методи й інструменти розвитку зв’язного мовлення учнів Нової української школи: реалії та перспективи»

Перейти →

Розвиток SOFT SKILLS у майбутніх вчителів початкових класів

Перейти →

Семінар-тренінг “Фахова підготовка майбутніх учителів початкових класів у контексті реформування освіти” відбувся

Перейти →

Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

Перейти →

Круглий стіл “Кроскультурна взаємодія як важливий складник успішної комунікації учасників освітнього процесу в умовах НУШ”

Перейти →

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи»

Перейти →

V Всеукраїнська науково-практична конференція “Українська та іноземні мови в початкових класах”

Перейти →

Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2020 році

Перейти →

Онлайн-конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”

Перейти →

Україно моя вишивана!

Перейти →

Науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах»

Перейти →

Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2019 році

Перейти →

Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Перейти →

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: НОВІ ПІДХОДИ

Перейти →