Портфоліо ОПП Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти – 2022 рік

Освітньо-професійна програма “Початкова освіта”  другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітні компоненти 2022-2023 н.р.

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Анкета для обговорення проєкту ОПП “Початкова освіта”

Обговорення проєктів ОПП

Таблиця пропозицій стейкголдерів щодо моніторингу ОПП

Аналітичний звіт про моніторинг ОПП Початкова освіта другого (магістрського) рівня вищої освіти 2022