Досвід участі

Досвід участі у міжнародних стажуваннях науково-педагогічних працівників кафедри

МІЖНАРОДНА НАУКОВА УЧАСТЬ в республіці Польща


Науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик початкової освіти Гудима Н.В. (Сертифікат / Гудима Н.), Мєлєкєсцева Н.В. (Сертифікат / Мєлєкєсцева Н.), Олинець Т.В. (Сертифікат / Олинець Т.) брали участь у науково-педагогічному стажуванні з метою підвищення рівня науково-професійної підготовки шляхом ознайомлення з новітніми методами викладання у вищій школі на базі Економічного університету, м. Краків, Польща, 10-28 вересня 2018 р. Тема стажування: “Нові та інноваційні методи викладання”. Завершальним етапом навчання стала участь з доповідями у науково-практичній конференції “Інтернаціоналізація освіти як виклик для вищих навчальних закладів: українська та польська перспективи”.

У період із 22.02.2018 до 03.09.2018 р. професор кафедри теорії та методик початковоїосвіти Бахмат Н.В. (Сертифікат / Бахмат Н.) брала участь у міжнародному освітньо-науковому стажуванні «Організація європейської освіти, наукові проекти та публікаційна діяльність» у Школі менеджменту та управління, Республіка Польща, Познань, в Європейському інституті післядипломної освіти (EIDV), Словаччина, Подгайска з метою вивчення досвіду організації європейської освіти, професійної, освітньої та наукової діяльності, наукових досліджень, зв’язків і співробітництва в галузі науки і наукових досліджень, розвитку і популяризації науки, організації проєктної діяльності в закладах вищої освіти щодо покращення інфраструктури та впровадження новітніх технологій в освітній процес тощо. За результатами успішно пройденого стажування, виконання передбачених програмою завдань, підготовки власного освітнього проєкту та його презентації на III Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (8‑9 березня 2018 р., Kyiv-Rivne (Ukraine) – Podhájska (Slovensko)) отримано сертифікат на 108 год.

Професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Н.В. Бахмат (Сертифікат / Бахмат Н.) з 15.10.2018 до 15.11.2018 р. взяла участь у міжнародному стажуванні в Aalto University School of Science and Technology (м. Хельсинки, Фінляндія) з метою підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності шляхом вивчення європейського досвіду щодо впровадження в систему ЗВО інноваційних технологій в освіті (основних тенденцій розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу, специфіки, проблем, пріоритетів; використання в освіті інформаційних і комунікаційних технологій; проблем і перспектив входження вишів України в європейський і світовий освітній простір; міжнародного співробітництва та інтеграції в галузі освіти; розробки та реалізації професійних і освітніх стандартів в умовах двоступеневої підготовки (бакалавр‐магістр); створення нових програм навчання і вдосконалення методик викладання відповідно до міжнародних стандартів; академічної мобільності викладачів і студентів в умовах єдиного європейського освітнього простору тощо). У межах стажування було організовано та проведено ІІ Інтернаціональну конференцію та круглий стіл «Innovative technologies in science and education. European experience» (м. Гельсінкі, Фінляндія; м. Стокгольм, Швеція). За результатми стажувння отримано сертифікат на 180 год.

З метою підвищення стандартів викладання, навчання, дослідницької роботи; забезпечення міжнародної мобільності і динамічності; збагачення процесу професійної підготовки та підвищення кваліфікації сучасними європейськими освітніми технологіями: комунікаційними, психолого-педагогічними, інформаційними, проектними, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів професор Наталія Бахмат (Сертифікат / Бахмат Н.) пройшла стажування «Підготовка майбутніх учителів початкової школи: європейський досвід» у Жешувському університеті, Республіка Польща у період з 20 травня 2019 року до 21 червня 2019 року. У межах стажування підготувала доповідь, взяла участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні аспекти освіти в сучасному суспільстві» (25 травня 2019, Варшава, Польща) та опублікувала матеріали доповіді за її результатами; взяла участь у XIIII міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні тенденції в науці і техніці» (31 травня 2019 Варшава, Польща). Отримала сертифікат 180 год.

З 24.05.2021 до 06.07.2021 р. професор Наталія Бахмат (Сертифікат / Бахмат Н.) пройшла стажування в  Батумській морській академії, Грузія, Батумі «Вища освіта в умовах Інтернаціоналізації» з метою підвищення стандартів викладання, навчання, дослідницької роботи; збагачення процесу професійної підготовки та підвищення кваліфікації сучасними європейськими освітніми технологіями: комунікаційними, психолого-педагогічними, інформаційними, проєктними, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів. Отримала сертифікат 180 год.

Участь у міжнародних проєктах

З метою підвищення кваліфікації в межах міжнародного міжінституційного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у XXI столітті» професор Наталія Бахмат (Сертифікат / Бахмат Н.) брала участь у програмі академічної мобільності «Підтримка науковців в університетах, особливо у сфері науки і досліджень, та підвищення їхньої академічної мобільності» та «Внутрішня оцінка вищих навчальних закладів» (Університет імені Масарика, м. Брно, Чеська республіка, з 20 жовтня до 14 грудня 2020 р.) отримано сертифікати“Quality in Higher Education” (обсяг 40 год.) та “Support of Science and Research in Higher Education” (обсяг 40 год.). У межах виконання програми стажування провела он-лайн семінар «Акредитація освітніх програм як чинник забезпечення якості вищої освіти» 11.12.2020 року.

З 12.12.2020 до 05.01.2021 р. професор Наталія Бахмат в межах проєкту «Школи медіаграмотності в інклюзивному освітньому середовищі» (IREX за підтримки The Foreign and Commonwealth Office of Great Britain (FCO) / Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії (FCO) в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання» забезпечувала підвищення цифрової грамотності вчителів Орининської гімназії Хмельницької області, розширення їх уявлення про можливості скорочення цифрового розриву між суб’єктами освітнього процесу, культуру інформаційної безпеки та профілактику інтернет-ризиків серед учнів; ознайомила здобувачів гімназії з відповідальною та безпечною поведінкою в сучасному цифровому просторі, формуванням потреби безпечного використання глобальної мережі Інтернет, умінь дотримуватися норм інформаційної етики. Результати участі в проєкті представлено в навчально-методичному посібнику “Впровадження інфомедійної грамотності в навчальний процес шкіл інтернатного типу з інклюзивною складовою”.

У період із 26 серпня по 6 жовтня 2020 р. доцент кафедри теорії та методик початковоїосвіти Наталія Мєлєкєсцева брала участь у міжнародному освітньому стажуванні “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність” (Сертифікат / Мєлєкєсцева Н.), яка об’єднала практиків проєктного підходу України, Словаччини та Польщі. У зв’язку з карантинними обмеженнями, стажування проходило в дистанційному режимі. У зручному форматі роботи було проведено 9 інтерактивних зустрічей, під час яких учасники стажування набували практичних навичок роботи над кейсами проєктів, обмінювалися досвідом міжнародної проєктної діяльності, а також знайомилися з новими можливостями для професійного зростання та можливостями співпраці з партнерськими університетами в Польщі та Словаччині. Стажування завершилося міжнародною конференцією за партнерства Католицького університету в Ружомборку, Університету соціальних наук в Лодзі (Польща), фундації CEASC та СумДУ на тему застосування проєктного підходу до роботи закладів вищої освіти в контексті пандемії, де були презентовані проєктні ідеї учасників.
13 вересня 2021 р. старша викладачка кафедри теорії та методик початкової освіти Ковальчук О.В. розпочала науково-педагогічне стажування в дистанційному режимі (м. Венеція, Італія) за темою: «Педагогічні умови формування компетентності викладачів у галузі педагогічних та психологічних наук. Досвід країн ЄС» (Сертифікат / Ковальчук О.). В програму якого входять актуальні проблеми формування особистості в освітньому процесі: світовий досвід і національна практика, новітній підхід до навчання через соціальні мережі: іноземний досвід, психологічні типи особистості та їх значення у процесі навчання.

Підвищуй рівень цифрової компетентності з командою проєкту “OHIENKO-DEH”

Перейти →

УНІВЕРСИТЕТ ОГІЄНКА СТАВ УЧАСНИКОМ ДРУГОГО (2021-2022) ЦИКЛУ ПРОЄКТУ «ПРОГРАМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»

Перейти →

Вивчай та розрізняй: медіаграмотність у закладах вищої освіти

Перейти →

Участь у проєкті соціальної дії «Unisport»

Перейти →