Заходи за участі науково-педагогічних працівників кафедри для вчителів початкових класів у межах роботи спільноти вчителів

Інноваційні трансформації в сучасній початковій освіті

Перейти⇒

Педагоги школи підвищують кваліфікацію

Науково-практичний семінар «Професійний розвиток учителів початкових класів в умовах цифровізації освіти»

Методичний семінар «Компетентний педагог – запорука підвищення якості освіти Нової української школи: співпраця закладів освіти»

Перейти →

Підвищуймо кваліфікацію!

Перейти →

Методичний семінар «Успішна комунікація вчителів початкових класів ЗЗСО і науково-педагогічних працівників ЗВО як запорука підготовки компетентного вчителя Нової української школи»

Перейти →

Професійний стандарт учителя початкових класів – орієнтир самоосвітньої діяльності

Перейти →

Круглий стіл “Реалізація НУШ у пілотних закладах освіти”

Перейти →

Онлайн семінар “Сучасні освітні тенденції у початковій школі”

Перейти →

Круглий стіл “Науково-практичний діалог учителів початкових класів Шатавського НВК і викладачів ЗВО в умовах модернізації освіти”

Перейти →

Науково-методичний семінар “Науково-практичний діалог учителів початкових класів Маківського НВК і викладачів ЗВО в умовах модернізації освіти”

Перейти →

Круглий стіл “Стратегії розвитку початкової освіти”

Перейти →

Засідання методичного об’єднання вчителів початкової школи

Перейти →

Науково-практичний семінар “Компетентний учитель початкових класів ‒ запорука якісної освіти”

Перейти →

Науково-практичний семінар “Науково-практичний діалог учителів початкових класів і викладачів закладу вищої освіти в умовах Нової української школи”

Перейти →

Методичний інтенсив «Нова українська школа – простір освітніх можливостей»

Перейти →