Атестація

Положення про організацію освітньго процесу в К-ПНУ

Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в К-ПНУ (нова редакція)

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами К-ПНУ

Програми атестаційних іспитів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023-2024 н.р.

Програма та критерії атестаційного екзамену з дисциплін професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за ОПП Початкова освіта (денна та заочна форми здобуття освіти)

Програма та критерії кваліфікаційного екзамену з дисциплін вибіркового блоку 1 (друга спеціальність Початкова освіта)  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП Дошкільна освіта (денна та заочна форми здобуття освіти)

Програма та критерії атестаційного екзамену з дисциплін вибіркового блоку 2 «Мова і література (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта ОПП Початкова освіта (денна та заочна форми здобуття освіти)
Програма та критерії атестаційного іспиту із психолого-педагогічної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заочна форма здобуття освіти
Програма та критерії атестаційного іспиту із фахової підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заочна форма здобуття освіти

Програми атестаційних іспитів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023-2024 н.р.

Програма та критерії атестації здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти (Публічний захист кваліфікаційної роботи) «магістр» зі спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (денна та заочна форми навчання)

Програми атестаційних іспитів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022-2023 н.р.

Програма та критерії оцінювання атестаційного екзамену з навчальних дисциплін професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (денної та заочної форми навчання)

Програма та критерії оцінювання комплексного кваліфікаційного екзамену з навчальних дисциплін професійної підготовки додаткової спеціальності «Початкова освіта» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (денної та заочної форми навчання)

Програма атестаційного екзамену з навчальних дисциплін вільного вибору блоку 2 «Мова і література (англійська)» професійної підготовки спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денної форми навчання)

Програма атестаційного екзамену з навчальних дисциплін вільного вибору блоку 2 «Мова і література (англійська)» професійної підготовки спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денної форми навчання)

Програми атестаційних іспитів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022-2023 н.р.

Програма атестації здобувачів вищої освіти (захист дипломної роботи) (ОПП Початкова освіта)

Програма кваліфікаційного екзамену з навчальних дисциплін Вибіркового блоку 1 (Додаткова спеціалізація «Мова і література (англійська)»)  (ОПП Початкова освіта)

Програма кваліфікаційного екзамену з навчальних дисциплін Вибіркового блоку 1 (Друга спеціальність «Початкова освіта») (ОПП Дошкільна освіта)

 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ 

Попередній захист кваліфікаційних робіт магістра (денна та заочна форми навчання, 2023)

Перейти⇒

ПЕРЕДЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ (ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ, 2022)

Попередній захист дипломних робіт – заочна форма навчання

Перейти →

ЗАХИСТ 

Захист відбувся

Перейти→

Захист дипломних робіт 2020

Перейти →