ПІДСУМКИ НДР 2023

Традиційно щороку викладачі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка беруть участь у Науковій конференції викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2023 року з метою виявлення стану науково-дослідної роботи та перевірки підвищення її ефективності. 

Цьогоріч 12-13 березня НПП кафедри теорії та методик початкової освіти взяли участь у засіданні секції Педагогіки, теорії та практики дошкільної та початкової освіти. Зокрема на засіданні підсекції Теорії і практика початкової освіти обговорювалися наступні питання: можливості використання штучного інтелекту у навчанні молодших школярів; стратегія вчителя й учнів в умовах діяльнісного підходу у навчанні мовнолітературної освітньої галузі; педагогічні засоби виховання толерантності молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»; інтеграційний підхід до проєктування змісту технологічної освіти в початковій школі; художня праця як засіб формування креативно-технологічних здібностей здобувачів початкової освіти; метод проєктів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів; партнерська взаємодія як інноваційний компонент Нової української школи; візуалізація як засіб підвищення інтересу до читання в початковій школі; сучасні засоби організації контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на уроках математики у 1 класі; розвиток навичок іншомовного говоріння молодших школярів засобами вербальних опор;  розвиток критичного та творчого мислення студентів в інноваційному освітньому середовищі.

Вивчення актуальний проблем сучасної початкової освіти підкреслюють значення інноваційних підходів у сучасній освіті та їхню спроможність сприяти розвитку комплексної освіти, яка відповідає потребам сучасного світу і сприяє підготовці кваліфікованих та адаптивних громадян.