Силабуси навчальних дисциплін

Технології вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у початковій школі

Лінгводидактичні засади формування німецькомовної комунікативної компетентності вчителя початкової школи

STEM-освіта в закладах позашкільної освіти

Актуальні проблеми початкової освіти

Вступ до спеціальності

Дитяча література та виразне читання в початковій школі

Дитяча література та виразне читання

Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання

Іноземна (англійська) мова

Каліграфія

Краєзнавча робота в початковій школі

Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі

Лінгводидактичні засади формування англомовної комунікативної компетентності вчителя початкової школи

Лінгводидактичні засади формування німецькомовної комунікативної компетентності вчителя початкової школи

Методика викладання іноземної (англійської) мови в початковій школі

Методика навчання іноземної мови в початковій школі

Методика навчання освітньої галузі “Мова і література” в початкових класах

Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство” в початкових класах

Методика навчання природознавства в початковій школі

Методика навчання природознавства та суспільствознавства в початковій школі

Методика навчання суспільствознавства в початковій школі

Методика наукових досліджень

Методика української мови та літературного читання в початковій школі

Основи лінгвокраєзнавства Великої Британії в початковій школі

Основи риторики в початкових класах

Основи формування підприємливості учнів початкової школи

Практикум з анлійської мови в початковій школі

Практикум з німецької мови в початковій школі

Практичний курс англійської мови

Теоретичні основи початкового курсу англійської мови

Теоретичні основи початкового курсу математики

Теоретичні основи початкового курсу природознавства

Теорія і методика позашкільної освіти

Технології вивчення англомовної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ” в початковій школі 

Технології вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ” у початковій школі

Технології вивчення математичної освітньої галузі в початковій школі ДО

Технології вивчення математичної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення мистецької галузі в початковій школі

Технології вивчення мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

Технології вивчення німецькомовної освітньої галузі в початковій школі

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фахові компетентності вчителя НУШ

Функціонально-семантичний аспект вивчення української мови в початковій школі 

Художня праця та основи дизайну в початковій школі

Методика навчання математики в початковій школі ДО

Методика здоров’я і фізичної культури в початковій школі

Методика навчання математики в початковій школі

Методика навчання технології у початковій школі

Методика навчання мистецтв у початковій школі: методика навчання музичного мистецтва в початковій школі

Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі

Організаційно-методична робота в галузі початкової освіти

Теоретичні основи початкового курсу української мови

Основи культури і техніки мовлення 

Технології вивчення технологічної освітньої галузі в початковій школі

Методика навчання освітньої галузі “Мистецтва” в початкових класах

Сучасні форми організації групи продовженого дня

Методика навчання мистецтв в початковій школі: методика навчання образотворчого мистецтва

Методика навчання технологій в початковій школі 

Методика навчання мистецтв в початковій школі 

Лінгво-комунікативні стратегії в професійній діяльності сучасного вчителя початкової школи