Навчальна діяльність

Графік консультацій науково-педагогічних працівників кафедри теорії та методик початкової освіти на 2020-2021 н. р.

Орієнтовна тематика курсових робіт на 2020-2021 н. р. 
3 курс денної і заочної форми навчання, 2 курс заочної форми навчання мол. сп.
4 курс денної і заочної фоми навчання
Магістри денної і заочної форми навчання
Освітньо-професійні програми підготовки здобувачів освіти
ОПП. Бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст). 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Заочна. 2020
ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна. Заочна. 2020
ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна. Заочна. 2020
Навчальні плани підготовки здобувачів освіти
НП магістри ПО денна
НП магістри ПО заочна виховна

Інформаційні повідомлення

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

ЗУСТРІЧ ІЗ КЕРІВНИЦТВОМ СЕКТОРА ОСВІТИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

З метою обговорення проєкту освітньо-професійної програми Початкова освіта для здобувачів рівня вищої освіти “магістр” 11 березня 2020 року відбулася зустріч із Пронозюк О.В., завідувачкою сектора, Желізник Н.А., завідувачкою методкабінета, Кашубою Н.Л., методистом дошкільної і початкової освіти. У ході зустрічі окреслено спільні заходи з метою якісної підготовки майбутніх учителів початкових класів, адже викладачі кафедри теорії та методик початкової освіти педагогічного факультету тісно співпрацюють із сектором освіти Кам’янець-Подільської райдержадміністрації. Це проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо. Приємно, що роботодавці дякують за наших студентів і випускників. Дякуємо за відкритість, компетентність, людяність, бажання працювати в одному напрямі на досягнення спільних цілей!!! Сподіваємося на діалогізацію початкової і вищої школи.

ЗУСТРІЧ ІЗ НАШИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 


З метою обговорення проєкту освітньо-професійної програми Початкова освіта для здобувачів рівня вищої освіти “магістр” 05 березня 2020 року відбулася зустріч із Залевською С.Д., завідувачкою НМЦ міського управління освіти і науки, та Оксанюк А.М., методиста початкової освіти. У ході зустрічі було окреслено основні чинники становлення професійної кар’єри мабутніх фахівців початкової освіти: Якими бачать роботодавці наших випускників-початківців. На думку наших стейкхолдерів, учитель початкових класів повинен бути цікавим, ерудованим, знати нетипові програми, вміти застосовувати набуті знання на практиці. Оксанюк А.М. зауважила, що дуже багато залежить від особистісного чинника студента, мотивації, любові до обраного фаху. На її думку, це є важливими компонентами успішної діяльності. Залевська С.Д. зазначила, що сучасний учитель повинен адаптовуватися під сучасних дітей, які хочуть товариського спілкування на своєму рівні, вміти використовувати сучасні інформаційні ресурси.
Важливо, що викладачі кафедри теорії та методик початкової освіти педагогічного факультету тісно співпрацюють із управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради. Це проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо. Приємно, що роботодавці дякують за наших студентів і вупискників. Сподіваємося на діалогізацію початкової і вищої школи.