ІХ наукова конференція молодих вчених

     14 листопада стартувала ІХ наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, де свої наукові доробки презентували науковці молодого покоління університету. Вже наступного дня розпочались пленарні та секційні засідання науковців педагогічного факультету (Секція: Педагогіка, теорія та практика дошкільної і початкової освіти). Зокрема активну участь взяли викладачі кафедри теорії та методик початкової освіти в підсекції «Педагогіки, теорії та практики початкової освіти». Активну участь взяли  Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент, Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач, Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, асистент, Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент, Олинець Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач, Лебідь І. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, Довгань О.С., асистент Попова О.Ю., асистент.
      На засіданні підсекції широкого обговорення набули проблеми компетентнісного підходу у змісті початкової школи; формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами проектної технології; використання лепбук технології при вивченні природознавства в початкових класах; гендерного підходу до організації навчально-виховного процесу сучасної школи. Також піднімалися питання цілеспрямованого формування артистичних умінь молодших школярів на уроках музичного мистецтва; шляхів формування художньо-творчих здібностей молодших школярів; нетрадиційних видів писемної творчості молодших школярів; розвитку творчих здібностей студентів мистецьких спеціальностей у процесі вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
     За підсумками секційного засідання було зазначено, що підняті проблеми є актуальними на даному етапі розвитку освіти, а обмін досвідом на конференціях даного рівня дає можливість молодим науковцям обмінюватись досвідом, шукати нові ідеї та можливості їх втілення у власній практичній та науковій діяльності.

Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент

Склад кафедри

Гудима Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти

Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Гнатенко Ольга Сергіївна– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Борейко Олексій Станіславович– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Мартіна Олеся Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Третяк Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Олинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедритеорії та методик початкової освіти

Мєлєкєсцева Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти

Дорож Ірина Анатоліївна– кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти

Ковальчук Анатолій Федорович – старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти

Довгань Олена Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти

Попова Ольга Юріївна – асистент кафедри теорії та методик початкової освіти