ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна форма) “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”

 

Напередодні, а саме 28 березня 2018 року, відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”, присвячена 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Учасниками конференції стали викладачі, студенти та магістранти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди», Херсонського державного університету,  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Київського університету імені Бориса Грінченка, Київського
національного торговельно-економічного університету, вчителі майже половини шкіл нашого міста та Кам’янець-Подільського району, а також і шкіл з інших областей.

Доповіді учасників розприділились за тавими напрямками: теорія і практика навчання української та іноземних мов у початковій школі, особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української та іноземних мов, інноваційні технології навчання й розвитку здібностей учнів на  уроках української та іноземних мов у початкових класах, формування та пропедевтика читацької компетентності учнів початкових класів, неперервна мовна освіта а навчальних закладах України, фахова підготовка вчителів для забезпечення мовної освіти в початковій школі та актуальні питанння початкової освіти.

Підсумками конференції стануть публікації у фаховому збірнику “Педагогічна освіта: теорія і практика”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *