Пазл технологій

Реформування вітчизняної освіти через орієнтацію на новітні технології є одним зі шляхів входження України до світового освітнього простору. Тому під час вивчення навчальної дисципліни «Технології вивчення галузі «Мова і література» в початковій школі» магістрантами 1 курсу спеціальності 013 Початкова освіта було опрацьовано низку методів, стратегій і прийомів, які можна використовувати у роботі з молодшими школярами на уроках української мови та літературного читання. Як лекції, так і практичні заняття РОb1–М17 групи педагогічного факультету під керівництвом завідувача кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидата філологічних наук, доцента, Гудими Наталії Василівни відбувалися динамічно, цікаво та інтерактивно. На завершення курсу, для систематизації опрацьованого матеріалу, підсумкову пару було проведено у формі проекту. За круглим столом обрали тему ітерактивного заняття – «Творчі діти – наше майбутнє». Оформлювати свої виступи студенти запропонували у формі різнокольорових пазлів із назвами інноваційних технологій навчання. Заняття розпочалося з проблемних питань, які розкрили суть вивчених технологій. Актуалізація опорних знань відбулася за допомогою фронтального опитування, що дало змогу швидко включитися у роботу та стало мотивацією для покращання кінцевих результатів. Після того група студентів плавно перейшла до самої теми.

Перший елемент мозаїки – ігрові технології – досліджували Сепик Наталія та Чайковська Крістіна. Про другу частинку головоломки – інтерактивні технології – розповідали Римар Валерія та Колосовська Станіслава. Третій складник пазлу – технології розвитку творчої особистості – головний об’єкт вивчення Герцан Юлії та Бєлової Олени. Четвертим компонентом мозаїки стали інформаційно-комунікаційні технології, представлені Антонець Любов’ю та Кривою Ольгою. П’ятим елементом було обрано технології розвитку критичного мислення та диференційованого навчання, які досліджували Зібер Алла та Чухась Вероніка.

           У процесі інтерактивного заняття було також наведено низку вправ і завдань практичного спрямування, до кожної із окреслених технологій. Це не тільки активізувало мислення студентів, а й спонукало до використання запропонованих технологій у своїй практичній діяльності. Під час такої роботи викладач постійно застосовувала індивідуальний підхід та створювала ситуації, які налаштували студентів до логічного мислення.

Закріплення матеріалу заняття відбувалося в усній формі. Студенти дійшли висновків, що під час роботи доцільно закцентувати увагу на необхідності вибору сучасних методів для формування всебічно гармонійно розвиненої особистості молодшого школяра. Такі вправи допоможуть забезпечити формування національно-мовної особистості молодшого школяра, мають національно-патріотичний виховний характер; діти за допомогою таких вправ і завдань зможуть встановлювати логічні зв’язки між поняттями та здатністю до комунікації. Це створює міцний фундамент для розвитку компетентностей і повноцінного життя у суспільстві.

У кінці заняття підведені підсумки та виставлені оцінки студентам. Плакат-мозаїку передано на кафедру теорії та методик початкової освіти, а кінцевий результат продуктивної роботи, як навчально-методичний посібник із розробками учасників проекту, згодом буде відправлено до друку.

Чухась Вероніка та Зібер Алла

спеціальності 013 Початкова освіта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *