АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

ОКР “Бакалавр”

Спеціальність 013 Початкова освіта.
1 курс БАКАЛАВР.

ОКР “Магістр”.

Спеціальність 013 Початкова освіта 
Термін навчання – 1,5 року на основі освітнього ступеня “бакалавр”.
МАГІСТР. 1,5 р (1)

Мовознавчі компетентності (Модуль 1)

Функціонально-семантичний аспект вивчення мовних одиниць у початкових класах