Інформаційний лист інтернет-конференції “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”