Третяк Наталія Володимирівна

Третяк Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2003 року.

З відзнакою закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (2000), філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (2002).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва; вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Закінчила аспірантуру КПНУ імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Захистила кандидатську дисертацію на тему „Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінативно-експресивна функція)” (2008).

Вчене звання доцента кафедри мовознавчих дисциплін присвоєно в 2011 р.

Підвищила кваліфікацію (стажування) в Хмельницькому національному університеті (2014 р.).

Керує написанням дипломних робіт; член навчально-наукової лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».

Викладає дисципліни: сучасна українська мова (з практикумом), українська мова (за професійним спрямуванням), лінгвістичний аналіз тексту, комунікативна та прикладна лінгвістика.

Проблематика науково-дослідної роботи: підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця у вищих навчальних закладах України; формування мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів; функціонування жаргонної лексики в газетно-публіцистичному дискурсі (номінативно-експресивна функція).

Науковий доробок Третяк Н.В. складає понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 10 навчально-методичних посібників.