СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ОСВІТА У ПОГЛЯДАХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ