Підсумки наукової конференціі викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2017 року

        Нещодавно, а саме, 4-5 квітня 2018 року, на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками науково-дослідницької роботи у 2017 році.
        В свою чергу викладацько-педагогічний колектив кафедри теорії та методик початкової освіти у повному складі у своїх доповідях висвітлили основні проблеми, які стосуються основних напрямів сучасних змін у педагогічній освіті та початковій школі зокрема.

       На засіданні підсекції широкого обговорення набули наступні теми: електронні освітні ресурси як складник інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти; використання завдань екологічного змісту на уроках математики в початкових класах як ефективний засіб формування екологічної культури учнів; алгоритмізація мислення молодших школярів у процесі розв’язування складених задач; формування ключових комунікативних компетентностей молодших школярів; дитяча література як засіб формування еколого-естетичної культури молодших школярів; європейські орієнтири у формуванні толерантності студентів педагогічних закладів вищої освіти; виховний потенцал художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів; формування культуромовних компетентностей учнів початкових класів; естетичне виховання молодших школярів як чинник формування духовності особистості; нова українська школа: співпраця з батьками учнів початкових класів; інтеграція методів навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти; сторителінг як прийом викладання у вищому навчальному закладі; збагачення молодших школярів експресивною лексикою.
      Підвівши підсумками секційного засідання, робимо висновок, що підняті проблеми є актуальними на даному етапі розвитку освіти, а обмін досвідом на конференціях даного рівня дає можливість науковцям обмінюватись досвідом, шукати нові ідеї та можливості їх втілення у власній практичній та науковій діяльності.

 

Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент