Олинець Тетяна Василівна

Олинець Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2013 року.

Отримала повну вищу освіту в Кам’янець-Подільському державному університеті (2003 р.) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.  

Захистила магістерську роботу на тему «Засоби вираження інтеракціональної домінантності» в Кам’янець-Подільському державному університеті (2005 р.) та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування кроскультурних цінностей студентів у виховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів» (2015 р.).

Підвищила кваліфікацію (стажування) в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2016 р.).

Викладає дисципліни: практичний курс іноземної (англійської) мови; іноземна (англійська) мова; лінгвокраїнознавство; практикум з іноземної (англійської) мови; інноваційні технології викладання англійської мови; англійська література; методика викладання іноземної (англійської мови); практика усного і писемного мовлення; теоретичний курс іноземної (англійської) мови.

Проблематика науково-дослідної роботи: формування іншомовних комунікативних навичок молодших школярів; актуальні питання методики викладання іноземної мови в початковій школі; формування кроскультурних цінностей студентів у виховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів.

Науковий доробок Олинець Т.В. складає понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Працює над монографічним дослідженням.