Настановна конференція перед проходженням педаогічної (асистентської) практики для студентів магістратури заочної форми навчання напрямку підготовки "Початкова освіта"