Мєлєкєсцева Наталія Василівна

Мєлєкєсцева Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2005 року.

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів  і англійської мови (2004).

Навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки і методик викладання в початкових класах (2005), викладача англійської мови і зарубіжної літератури (2006).

Навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова»  (2010‑2013). Захистила кандидатську дисертацію на вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Реалізація предикатів наявності / відсутності в семантико-синтаксичній структурі речення» (2013).

Керує написанням курсових і магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

Наукова і громадська робота: з 2015 року – секретар вченої ради педагогічного факультету.

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), дитяча література, методика навчання іноземної мови, шкільний курс іноземної мови з методикою викладання, теоретичний курс іноземної мови.

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис сучасної української літературної мови, актуальні питання методики навчання української та іноземної мов у початковій школі, теоретична та практична фонетика англійської мови, дитяча література.

Науковий доробок  Мєлєкєсцевої Н.В. складає понад 50 публікацій, з них 34 наукового і 6 навчально-методичного характеру, в тому числі 32 публікації у фахових виданнях (1 з них у закордонному виданні), 7 статей у збірниках, які входять до науко-метричної бази INDEX COPERNICUS;  1 навчально-методичний посібник (у співавторстві). Працює над монографічним дослідженням.