Мартіна Олеся Володимирівна

Мартіна Олеся Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2001 року.

З відзнакою закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (1995), філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету  (2001).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів; вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Закінчила аспірантуру в Херсонському державному університеті за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами» (2007).

Вчене звання доцента кафедри мовознавчих дисциплін присвоєно в 2011 р.

Підвищила кваліфікацію (стажування) у Хмельницькому національному університеті (2014 р.).

Керує написанням дипломних робіт; член навчально-наукової лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».

Викладає дисципліни: сучасна українська мова (з практикумом), основи культури і техніки мовлення, культура мовлення та виразне читання.

Проблематика науково-дослідної роботи:  формування інтелектуальної культури для забезпечення належного рівня мовленнєвої компетентності; розвиток комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови; характеристика інтерперсональних дієслів у семантико-синтаксичній структурі речення.

Науковий доробок Мартіної О.В. складає понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 5 навчально-методичних посібників.