Ковальчук Анатолій Федорович

Ковальчук Анатолій Федорович – старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 1980 року.

Закінчив педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного  педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1980), з відзнакою магістратуру Кам’янець-Подільського державного університету (2004).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів та вчитель середньої школи; викладач педагогіки і методики викладання в початкових класах.

 Керує написанням курсових, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів педагогічного факультету.

Викладає дисципліни: методика навчання освітньої галузі «Технології», технології вивчення галузі «Технології», методика навчання освітньої галузі «Мистецтво», методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство».

 Коло наукових інтересів: підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця дошкільної і початкової освіти у вищих навчальних закладах України; актуальні питання початкової і дошкільної освіти; методика викладання технологій, краєзнавча робота при вивченні дисциплін освітньої галузі технології, декоративно-прикладне мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво.

Опубліковано близько 30 одноосібних публікацій та  5 навчально-методичних посібників, з них 1 посібник  у співавторстві.

 Публікації

2016-2017 рр.

  1. Ковальчук А.Ф. Теоретичні основи формування мотивів трудової діяльності студентської молоді / І.А.Ковальчук, А.Ф.Ковальчук // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 78-81.
  2. Ковальчук А.Ф. Підготовка вчителя до уроку при умові застосування методу проектів / А.Ф.Ковальчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т.3. –С.125-126.
  3. Ковальчук А. Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів засобами художньо-трудової діяльності / А. Ковальчук, І. Ковальчук-Дорож // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць [внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук та до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS] Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2017. – С. 131-137.