Гудима Наталія Василівна

      Гудима Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2004 року. Закінчила з відзнакою факультет української філології Кам’янець-Подільського державного університету (2004), факультет післядипломної освіти Інституту соціальної реабілітації та розвитку дитини при Кам’янець-Подільському державному університеті (2004).

Навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача німецької мови і зарубіжної літератури (2006).

Кваліфікація за дипломами – вчитель української мови та літератури і німецької мови та зарубіжної літератури; психолог.

Закінчила аспірантуру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Успішно захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на тему «Семантика та стилістичні функції запозичень у мові української постмодерністської прози» (2011).

Вчене звання доцента кафедри мовознавчих дисциплін присвоєно 2014 р.

Підвищила кваліфікацію (стажування) у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2015 р.) та у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2016 р.).

Керує написанням дипломних робіт, навчально-науковою лабораторією «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів», науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

Наукова і громадська робота: з 2015 року завідувач кафедри.
Відповідальний секретар збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Випуски – 18-22).

Відзнаки, нагороди:
Почесна грамота від виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради за успіхи у науковій і науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014 р.).
 Диплом від ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності та перемогу в університетському конкурсі «Молодий викладач року» – 2014.
Диплом від ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за визначні наукові досягнення у 2015 році.
Диплом від ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за визначні наукові досягнення у 2016 році.

Викладає дисципліни: практика усного і писемного мовлення; іноземна (німецька) мова; практичний курс іноземної (німецької ) мови; основи риторики в початковій школі; методика навчання іноземної (німецької) мови.

Проблематика науково-дослідної роботи: підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця у вищих навчальних закладах України; семантична стилістика сучасної української літературної мови, формування мовно-мовленнєвих умінь та навичок молодших школярів; актуальні питання методики навчання української та іноземної мов у початковій школі.

Науковий доробок Гудими Н.В. складає понад 80 публікацій, з них 74 наукового і 6 навчально-методичного характеру, в тому числі 32 публікації у фахових виданнях (1 з них у закордонному виданні), 7 статей у збірниках, які входять до науко-метричної бази INDEX COPERNICUS;  3 навчально-методичні посібники (1 з них у співавторстві), 3 навчальні посібники (1 з них у співавторстві, 1 рекомендований Міністерством освіти і науки України, лист МОН № 1/11 – 628 від 25.01.2011 р.), 1 монографію.