Гнатенко Ольга Сергіївна

Гнатенко Ольга Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 1988 року.

Закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1978).

Спеціальність за дипломом – вчитель математики.

 Закінчила аспірантуру Інституту математикиАН УРСР за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика та захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук (1990)з теми: „Динамічні системи з коефіцієнтами, що залежать від ергодичних марковських процесів” (2011).

 Вчене звання доцента кафедри біології та математики з методикою початковогонавчання присвоєно 2001 р.

Керує написанням курсових, дипломних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 Наукова і громадська робота:заступник декана з навчально-методичної роботипедагогічного факультету.

 Відзнаки, нагороди:грамоти МОН України, Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільського національного університету.

Викладає дисципліни:“Математика”, “Розв’язуванняскладнихарифметичнихзавдань”, “Технологіївивченнягалузі “Математика”.

 Коло наукових інтересів:формуванняматематичних компетентностей майбутньоговчителяпочатковоїшколи.

Опубліковано понад 80 публікацій, з них 9 навчально-методичного характеру.

 Публікації

2016-2017 рр.

  1. Зошит з основ математичної логіки SmashwordsInc. [електронне видання] ISBN: 9781311955333 15951 GatosBlvd., Suite 16Los Gatos, California 95032United States(http://www.smashwords.com/books/view/637603)
  2. Гнатенко О.С. Використання пошукових таблиць для систематизації часових уявлень молодших школярів / О.С.Гнатенко, Ю.Кушлик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб.наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (2-2016). – Ч. 1. – С. 267-273.
  3. Гнатенко О.С. Сюжетні задачі як засіб розвитку математичного мислення молодших школярів / О.С.Гнатенко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб.наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч.  – С. 234-239.
  4. Гнатенко О.С. Формування ймовірнісно-статистичного мислення у молодшому шкільному віці / О.С.Гнатенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 114-115.
  5. Гнатенко О.С. Системний підхід до корекції математичних знань: світова практика / О.С.Гнатенко // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи: збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відповсекр. Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 43-46.
  6. Гнатенко О.С. Технології «оберненого навчання»: огляд досвіду / О.С.Гнатенко // Від творчого педагога до творчої дитини : збірник матеріалів ІІ Регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов.Секр. Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 72-75.
  7. Гнатенко О.С. Інтегрування вивчення позиційних систем числення, відмінних від десяткової, з методикою навчання молодших школярів нумерації багатоцифрових чисел/ О.С.Гнатенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3.