Гнатенко Ольга Сергіївна

Гнатенко Ольга Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 1988 року.

Закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1978).

Спеціальність за дипломом – вчитель математики.

 Закінчила аспірантуру Інституту математикиАН УРСР за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика та захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук (1990)з теми: „Динамічні системи з коефіцієнтами, що залежать від ергодичних марковських процесів” (2011).

 Вчене звання доцента кафедри біології та математики з методикою початковогонавчання присвоєно 2001 р.

Керує написанням курсових, дипломних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 Наукова і громадська роботазаступник декана з навчально-методичної роботи педагогічного факультету.

 Відзнаки, нагородиграмоти МОН України, Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільського національного університету.

Викладає дисципліни“Математика”, “Розв’язування складних арифметичних завдань”, “Технології вивчення галузі “Математика”.

 Коло наукових інтересівформування математичних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи.

Опубліковано понад 80 публікацій, з них 9 навчально-методичного характеру.